Data mantra zingen

Lesdata Yoga

Het mantra zingen vindt plaats op de laatste zondag van de maand, behalve in juli. Aanvang is 11.00 uur