Mantra Zingen

Een mantra is een onderdeel van de Nada Yoga, de yoga van de klank.

Mantra’s zijn woorden of (vaak: korte) zinnen die herhaald worden. Juist door de herhaling ontwikkelen mantra’s een goed voelbare energie, een stemming. Daarbij gaat het om de klanken, om de trilling die de klanken teweegbrengen. Iedere trilling heeft zijn eigen frequentie, zijn eigen energie, zijn eigen emotie. En ieder lichaam heeft zijn eigen trilling.

Mantra’s zijn oude teksten, vaak in de oorspronkelijke taal van India, het Sanskriet. Het zingen van de teksten is niet zozeer een muzikale oefening, als wel een ervaren van…, tsja…, van wat? Dat is nou net de ervaring.

Weet je trouwens wat de kortste mantra is?

Dat is het woord AUM, ook wel als OM geschreven. AUM is een drieklank, waarvan de lang aangehouden AAAAA, overgaat in AUUUUUUUUU en uiteindelijk in een lange MMMMMMM uitmondt. Je voelt de klank een reis maken door je mond, vanuit de keel naar voren en dan resoneren in je borstkas.

AUM staat voor de oerklank, voor het ontstaan van de wereld, voor het kosmische, het goddelijke. AUM is het Al.We beginnen en eindigen de bijeenkomsten altijd met het driemaal chanten van deze klank.

De data komen te staan op onze website onder data mantra zingen. Ook worden de bijeenkomsten aangekondigd op onze Facebookpagina en in onze Nieuwsbrief. Maar eerst moeten we een helder antwoord hebben op de coronaverspreiding!

Moet je goed kunnen zingen om mee te doen? Nee, muzikaliteit is geen voorwaarde. En sommige mensen komen alleen maar om te luisteren, om te voelen. En dan nog: het mooie is dat in de loop van een mantra de verschillende stemmen samensmelten. Er ontstaat als vanzelf één geheel. Alleen al daarom is het zo bijzonder om mee te maken.

Mantra-zingen